Tweede workshop: een waardevolle mix van studenten en professionals

Op 12 juni jl. vond de tweede workshop plaats rond het biocomposiet brug project bij Antea Group in Oosterhout. Tijdens deze workshop was duidelijk de positieve bijdrage te zien die het onderwijs heeft op de voortgang in dit project. Een aantal studenten van Avans Hogeschool en Technische Universiteit Eindhoven presenteerde hun voortgang met de onderzoeksvragen gerelateerd aan het biocomposiet brug project. Daarbovenop kwam de input van de diverse projectleden met hun eigen expertise. Kortom, een flink aantal stappen in de juiste richting.