Afstuderen: constructief ontwerp biocomposiet brug

Twee Avans Hogeschool studenten, Stephan Backx en Hein van den Hout, van de opleiding bouwkunde; constructief ontwerpen, zijn met de biobased brug als onderwerp afgestudeerd. Het afstudeerbedrijf was NPSP. Voor de afstudeeropdracht richten zij zich op het komen tot een constructief ontwerp voor een fiets-voetgangers brug gemaakt uit biocomposiet met een overspanning van 10 meter. Hierbij is onder andere gekeken naar de benodigde constructieve eigenschappen van biocomposiet, de regelgeving waar de biocomposiet brug aan dient te voldoen, en welk constructief ontwerp optimaal gebruik maakt van de eigenschappen van het biocomposiet. De input voor het brugontwerp is gebaseerd op literatuuronderzoek en praktijkproeven. Voor de praktijkproeven is een aantal samples biocomposiet gemaakt en getest op druk-, trek- en afschuifspanning.


Stephan en Hein hebben kwalitatief goed werk geleverd waar zowel het projectteam alsmede studenten in vervolgonderzoek op verder kunnen bouwen.