Chemische recycling fossil-based en biobased composieten

De afgelopen maanden zijn door een Chemische Technologie student van de Avans Hogeschool oriënterende proeven uitgevoerd naar het chemisch recyclen van biocomposiet-delen. Tegelijkertijd zijn er proeven uitgevoerd met als doel de chemische recycling van koolstofcomposiet militaire vliegtuigonderdelen. In dat geval is het doel met name de terugwinning van de dure koolstofvezels.

 

Met name voor de epoxy biocomposieten lijkt het vrij makkelijk te zijn om de epoxy op te lossen en de biovezels terug te winnen. Gezien de prijzen van bio-epoxy resins (meer dan 15 euro per kilogram) is het juist voor toekomstig onderzoek interessant om te kijken in hoeverre de opgeloste epoxy resins hergebruikt kunnen worden in nieuwe epoxy resins.