Vijfde workshop: evaluatie van 2 meter brugsample

1 juli jl. is op de SPARK Campus in Rosmalen de vijfde workshop gehouden. De dag begon met het bezichtigen van het ware grootte brug segment dat een week eerder is gebouwd op de SPARK Campus ondersteund door 50 architectuur studenten van Avans Hogeschool. Het brug sample vormt een 2 meter lang middensegment op ware grootte zoals deze in het kader van het SIA Raak biobased brug project is gemaakt naar een ontwerp voortkomend uit het 3TU Lighthouse spin-off project. De samenwerking tussen het SIA RAAK biobased brug project en het 3TU project heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Er is namelijk veel geleerd tijdens de bouw van dit segment, zowel op productie, ontwerp en logistiek vlak. Ook zijn laminaat-onderdelen uit dit brugsample gehaald om verder mechanisch onderzocht te worden bij InHolland, TU Delft en TU Eindhoven. Deze input is dan ook meegenomen in de workshop bijeenkomst later op de dag. Een zeer waardevolle en leerzame middag. Dank aan iedereen die hier aan heeft bijgedragen!