Partners

Multidisciplinaire projectpartners


De projectpartners zijn het Centre of Expertise Biobased Economy, de kennisinstellingen Avans Hogeschool, Hogeschool InHolland en TU Eindhoven, stichting SBRCURnet en meer dan 10 (MKB-)bedrijven. Het project wordt mede financieel ondersteund door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Biobased composieten verbind bedrijfsleven en kennisinstellingen

Gezien de multidisciplinaire probleemstelling is in dit project een brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in de gehele keten vanuit materialen via ontwerp en bouw naar gebruik. Tegelijkertijd is ook tussen de kennisinstellingen onderling de samenwerking gezocht. Daarnaast worden ook onderzoeksvragen neergelegde bij de studenten in de kennisinstellingen. Zo worden inzichten en kennis rond biobased composieten geïntegreerd in het onderwijs en wordt mede hierdoor de link met het bedrijfsleven versterkt.

Time-laps video van een biocomposiet holle buis in een vierpunts buigtest. Dit biocomposiet is gemaakt en getest door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Dit biocomposiet is gemaakt van een vlasvezel braid (buisvormig) geimpregneerd met een biohars (vacuüm infusie).Materialen en grondstoffen

Een aantal bedrijven heeft expertise op het gebied van de biobased grondstoffen zoals bijvoorbeeld Pantanova (hennep), MCtechnics (vlas) en C-Max (auberginevezels, hennep en hennepplaatmaterialen). Maar ook Synbra Technology voor de bioschuimen, MCtechnics voor de vezel- en harsgrondstoffen en productiematerialen, Modified Materials bezit grote expertise op het gebied van de markt en eigenschappen van (bio-)kunststoffen en harsen. Stapper Duurzaam Advies, Virida en Millvision hebben juist veel expertise op het gebied van de toepassing van biobased materialen in de bouw en het toepassen van natuurvezels.

 

Bouwkundige & civiele toepassingen en ontwerp

Ro en Ad architecten zijn reeds lang actief op het gebied van biobased bouwen en hebben onder andere de houten 'Mozesbrug' gerealiseerd. Forest@Design is hierbij eveneens zeer actief op het gebied van biobased ontwerpen. Antea Group (voormalig Oranjewoud) is zeer ervaren op gebied van projectmanagement en het ontwerpen en bouwen van bouwkundige werken zoals bruggen. SBRCurnet brengt haar kennis rond de CUR regelgeving rond toepassing van composieten in civiele werken in.

 

Bouw

De drie MKB-bedrijven NPSP, Poly Products, MCtechnics en zijn zeer ervaren op het gebied van het produceren met (biobased)composieten voor diverse toepassingen. Poly Products maakt onder ander bruggen op basis van composieten.