Project

SIA Raak ‘’Biocomposieten voor bouwkundige en civiele toepassingen’’


Iconisch en innovatief project

De kennis omtrent licht belaste biocomposieten zoals plantenpotten, vlonderplanken en stoelen loopt significant voor op mechanisch zwaarder belaste biocomposieten zoals in bouwkundige en civiele toepassingen. Doorgaans worden alleen thermohardende harsen gebruikt in zwaar belaste composieten. Vanuit MKB-bedrijven die reeds bekend zijn met fossil-based composieten zoals bijvoorbeeld NPSP, MCtechnics en Poly Products is er toenemende interesse in de potentie van biocomposieten. Er is dan ook grote vraag naar meer kennis over het toepassen, ontwerpen en concreet en kosteneffectief produceren en realiseren van zwaar belaste biobased composietconstructies zoals bijvoorbeeld fiets- en voetgangers bruggen. Voor het toepassen van zwaar belaste biocomposieten bestaan nu nog diverse uitdagingen zoals bijvoorbeeld:

 • wet- en regelgeving en richtlijnen welke nog geen rekening houdt met biocomposieten;
 • gebrek aan kennis en ervaring rond materiaaleigenschappen;
 • technische constructieve uitdagingen zoals bijvoorbeeld de hechting tussen de hars en de natuurvezel;
 • en risico’s rond (biologische) degradatie van de vezels en harsen bij geprognotiseerde levensduren van 50 - 100 jaar of meer.

Dit project doelt op het vinden van antwoorden omtrent de uitdagingen die er zijn rond zwaar belaste biocomposieten. Daarom kan dit project daadwerkelijk iconisch en innovatief genoemd worden aangezien tot op heden nergens ter wereld een volwaardige biobased composietbrug is ontworpen en geconstrueerd. In het voorliggende project “Biocomposieten voor bouwkundige en civiele toepassingen” zijn de ambities zeer hoog gespannen. De startdatum van het project is 1 oktober 2014 en de einddatum is 1 oktober 2016. Het project wordt mede financieel ondersteund door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

 Projectresultaten

Als de op te leveren projectresultaten kunnen met name worden genoemd:

 • inzicht in de marktkansen en -belemmeringen voor biocomposieten (rapport);
 • inzicht in materialen en wet- en regelgeving en richtlijnen (rapport);
 • opstellen van een ‘’programma van eisen’’ (rapport);
 • één of meerdere architectonische en constructief fiets- en voetgangers brugontwerpen (op basis van een vergelijking en analyse van een aantal ontwerpvarianten);
 • de ontwikkeling van een geoptimaliseerde realistische productiemethode voor deze brug(en);
 • de realisatie van een demonstratoropstelling voor automatisering biobased composietproductie;
 • productie van één of meerdere schaalmodellen met meerdere meters overspanning;
 • en de verspreiding van de ontwikkelde kennis o.a. via een nieuw te maken E-boek 'Biobased composieten – Basiskennis' en disseminatie in het onderwijs.